logo

Användarvillkor

Genom att acceptera de beskrivna användarvillkoren, integritetspolicyn och användningen av cookies, godkänner du att Registeransvarig MK Manning AB (Skånegatan 14 , 25249 Helsingborg) får hantera personuppgifterna om dig i enlighet med integritetspolicyn.

Du är införstådd med att dessa uppgifter härigenom kan presenteras för kunder och andra samarbetspartners till MK Manning AB, samt att Registeransvarig och Registerförare är bundna till att göra detta i enlighet med gällande lagkrav.

Uppgifterna ges frivilligt och du har informerats om att du kan kräva insyn i och rättelse av uppgifterna, eller att de raderas, i enlighet med Personuppgiftslagen.