logo

Integritet

Din integritet är viktigt för oss och denna integritetspolicy beskriver hur MK Manning AB samlar in och använder personuppgifter. Integritetspolicyn utgår ifrån lagstiftningen i Sverige där MK Manning AB är etablerat.


Insamling av information   

  • Information från registrering av CV-profil och uppdatering(ar) av profilen via ”Min sida”, samt IP-adress.

  • Om du söker på jobb eller registrerar din profil genom ”Sök med LinkedIn”-funktionen eller “Sök med Jobreg”-funktionen kommer systemet hämta in tillgänglig information från profilen i den tjänst som du autentiserar dig med. Informationen lagras då i din profil.

  • Vi samlar in data i aggregerad form angående våra besökare på webben, som trafikdata, platsdata, etc.

  • I en del fall lagrar vi e-postkorrespondens när du kontaktar oss.

  • Systemet placerar cookies i din webbläsare, så som det beskrivs i dokumentet angående användning av cookies.


Detta används informationen till

Informationen som samlas in används där den är nödvändig för att:

  • Leverera våra tjänster till dig och att kommunicera runt tjänsterna med dig.

  • Utvärdera dina kvalifikationer och underlätta i samband med nuvarande och framtida rekryteringsuppdrag eller bemanningsuppdrag.

  • Informera om relevanta möjligheter och erbjudanden som vi kan erbjuda.

  • Vara kompatibla med lagmässiga krav.

  • Upprätthålla säkerhet - IP-adress inhämtas så att du som kandidat kan få en översikt av vilka IP-adresser som har använts för att logga in på ditt konto.


Registeransvarig och Registerförare

MK Manning AB är Registeransvarig och är den part som äger den data som blir inlagd i systemet. Som Registerförare står RecMan AS för systemlösningen, som utvecklar, driftar och underhåller systemet där dina personuppgifter lagras. RecMan AS använder underleverantörer för att utföra uppgifter som Registerförare.

Det finns ett separat Databehandlingsavtal mellan MK Manning AB och RecMan AS, vilket reglerar vilken information Registerföraren har tillgång till och hur informationen ska behandlas.

 

Tredjeparter

MK Manning AB vill kunna hantera dina personuppgifter och de behöver också kunna presenteras för kunder och andra samarbetspartners av MK Manning AB. Registeransvarig och Registerförare är förpliktigade att följa de krav som lagen anger.

För att kunna använda datan på ett effektivt sätt, samt för att kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna, är det i vissa fall nödvändigt att skicka uppgifter till tredje part. Dessa tredjeparter har separata och oberoende sekretesspolicys. MK Manning AB bär inte ansvar för innehållet och aktiviteterna i de relaterade tjänsterna. Vi vill likväl skydda integriteten inom de tjänster vi tillhandahåller och välkomnar feedback inom dessa områden.
 

Få insyn i, ändra eller radera dina personuppgifter

Som registrerad i systemet har du rätt till att kräva insyn i och rättning av personuppgifterna, eller att de raderas. Kravet skall bemötas kostnadsfritt och inom 30 dagar.

Om du önskar dra tillbaka ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter gör du det genom att radera din profil.

Som kandidat kan du när som helst radera din egen profil från “Min profil” i systemet, eller så kan du ta kontakt med MK Manning AB för hjälp med detta. Från din profil kan du även ändra information som du lagt in i din profil i systemet.

Vill du ha insyn i den information som MK Manning AB har om dig, eller om du har frågor om eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter, kan du kontakta din kontaktperson hos oss eller skicka ett e-postmeddelande till info@mkmanning.se.